Home

Krzyż SaletProponuję za św. Pawłem Apostołem przywdziać - ZBROJĘ BOŻĄ (Ef 6,10-20)

Św. Paweł Apostoł mówi tak:

„W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju.

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!

Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.”

Potrzeba nam zatem:

1. Przepasać biodra prawdą;

2. Oblec pancerz sprawiedliwości;

3. Obuć buty gotowości głoszenia dobrej nowiny...

4. Wziąć tarczę wiary;

5. Nałożyć hełm zbawienia;

6. Chwycić miecz Słowa Bożego;

7. Modlić się w każdym położeniu!

1. Prawda - „Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą”.

Podstawą walki duchowej jest prawda. Od niej wszystko się zaczyna i na niej opiera. Pas prawdy. (Ktoś kiedyś powtarzał często: "Trudno się zachować godnie, gdy człowiekowi spadną spodnie"?)

Pas podtrzymuje całą zbroję, bez niego upadek wojownika jest pewny.

"Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: "Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". (J 8,31-32).

W walce duchowej prawda względem Boga, względem siebie i względem bliźnich jest orężem wytrącającym Złemu podstawową broń. Nie mając nic do ukrycia jesteś poza zasięgiem, pomówień, insynuacji, kłamstw, bo znasz prawdę i wiesz, że Bóg jest świadkiem twoich czynów. Obnażenie zła, które było w tobie poprzez sakrament pojednania i wypełnienie wszystkich jego warunków czyni cię gotowym do starcia z duchem ciemności.

Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (J 8,44)

Żyjemy w świecie, gdzie wciąż jesteśmy okłamywani, manipulowani...

"Kłamcie, kłamcie, coś zawsze z tego zostanie..." - to podstawa współczesnych "fake newsów"! Kłamstwo ma diabła za ojca. Ma na celu zamieszanie, zaciemnianie, odwrócenie, zlekceważenie, a w konsekwencji potępienie...

Jest perfidne w tym, że miesza prawdę z fałszem i przez to uprawdopodabnia kłamstwa. Na tym właśnie polega plotka, obmowa i oszczerstwo...

Życie i śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc.” (Prz 18,21)

„Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie.” (Prz 26,20)

Ukochajmy więc prawdę!

2. Sprawiedliwość - „i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość”

Pancerz to główna ochrona wojownika, decyduje o jego odporności na ciosy. Bez niego wojownik jest wystawiony na śmiertelne rany. Sprawiedliwość to nie tylko uczciwe rozsądzenie problemu. Oddać komuś sprawiedliwość, to uczynić mu dobro na jakie zasługuje np. pracownikowi – zapłatę, rodzicom – szacunek, nauczycielowi - zaufanie, biednemu – pomoc.

Sprawiedliwość to podstawa miłości. W miłości można przekroczyć zło i wybaczyć krzywdzicielowi.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Papież Franciszek na ten rok wskazał nam św. Józefa za patrona. Józefa - męża sprawiedliwego, który wobec wszystkich wyzwań życia, wobec tajemnicy i dramatu, wszystkie swoje lęki przezwycięża posłuszeństwem wobec Boga. „W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje «fiat», jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani” – pisze Papież. I zaznacza Papież, że wypełniania woli Bożej Józef uczył Jezusa, dla którego „wola ta stała się Jego codziennym pokarmem”.

Ze sprawiedliwości i miłości będziemy sądzeni w dniu ostatecznym - warto o tym pamiętać!

3. Głoszenie dobrej nowiny - „a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju”

Tak jak pielgrzymom potrzebne są dobre buty, tak chrześcijanom potrzebna jest możliwość wypełnienia podstawowego zadania, które określone jest przez Jezusa w słowach:

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,15-16)

Jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży, świadczy fakt, że od nas zależy zbawienie wielu dusz. Głoszenie dobrej nowiny to przyprowadzanie ludzi do Jezusa, aby On mógł ich zbawić. W tym bardzo ważny jest dobry przykład i dobre słowo! Wiara przekazywana, dzielona, wyrażana w czynach i słowach wzmacnia się.

Każdy z nas otrzymał jakiś dar, którym ma służyć innym. Dar nauczania, dar uśmiechu, pomocnej ręki, dobrej rady, umiejętności słuchania, może dar śpiewu..., to wszystko zobowiązuje do świadczenia o pełnej nadziei i pokoju przyszłości jaka jest w Jezus Chrystusie.

"Bo z pewnością przyszłość istnieje, nie zawiedzie się twoja nadzieja". (Prz 23,18)

Ponadto wszyscy chrześcijanie (Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele...) powinni błogosławić:

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.” (Rz 12,14-15)

A na koniec konkretne propozycje postanowień na Wielki Post (według ks. Aleksandra Radeckiego). Obejmują one trzy drogi, wiodące do doskonałości...

- modlitwa (M), post (P) i jałmużna (J).

Wersja dla mocarzy duchowych:

(M) Przyjść na Eucharystię przynajmniej na 5 minut przed jej rozpoczęciem i pozostać kolejne 5 minut po jej zakończeniu na prywatną modlitwę.

(P) Dla Kierowców: Prowadzić pojazd wyłącznie z dozwoloną prędkością.

(J) Zaangażować się w jakąś konkretną działalność charytatywną (społeczną, kościelną, osobistą).

Wersja dla średniozaawansowanych:

(M) W ramach modlitwy wieczornej przeczytać z uwagą teksty czytań liturgicznych na następny dzień.

(P) Nastawić budzik na żądaną godzinę poranną/wieczorną i na ten sygnał natychmiast wstawać/kłaść się na spoczynek.

(J) Zaangażować się z uśmiechem (!) we wspólne przygotowywanie posiłków w domu (zakupy, prace w kuchni, sprzątanie po posiłkach).

Wersja dla najsłabszych:

(M) Wziąć udział w nabożeństwach Gorzkich Żali czy Drogi Krzyżowej w parafii.

(P) Używać telefonu/internetu wyłącznie do niezbędnych rozmów i zadań obowiązkowych (bez gier, filmów, przeglądu wiadomości, muzyki itp.). Zadanie to zrealizować najpierw we wszystkie piątki Wielkiego Postu; gdy wynik będzie pomyślny – można zakres tych ograniczeń rozszerzyć.

(J) W każdym tygodniu Wielkiego Postu (jest ich sześć) odwiedzić przynajmniej jedną osobę chorą, samotną, wymagającą pomocy.

Zbroja Boża - Efezjan 6:13

CDN.

Rekolekcje Wielkopostne - online

z ks. Jackiem Seredą

rekolekcje1ytrekolekcje2ytrekolekcje3yt

Dyplom wdzięczności PRO MISSIO

/dyplomelektro2

Dyplom wdzięczności PRO MISSIO

/dyplomelektro1

Dyplom wdzięczności MISJE

/dyplomboromeuszki

Dyplom wdzięczności MIVA2018

/miva2018

Dyplom wdzięczności MIVA2019

/miva2019

Dyplom wdzięczności MIVA2020

/miva2020

regulamin cmentarza

adopcja

Przyrzeczenie abstynenckie

Karta wypominkowa

Adres

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Stare Opole
(Dekanat suchożebrski)
ul. Jana Pawła II 11
08-103 Siedlce

Msze Święte

w niedzielę: 
7.30; 10.00; 12.00; 18.00

w dni powszednie:
6.30; 18.00

Ta witryna używa plików cookies do celów statystycznych oraz do zapewnienia pełnej funkcjonalności dla różnych przeglądarek i systemów operacyjnych. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk